Musik och film

“Utan musik skulle mitt liv vara ett misstag.” Friedrich Nietzsche