Sökning

Hur mycket sparar du genom att använda ditt lokala bibliotek?

Använd denna behändiga räknare för att få reda på detta.

Böcker och tidskrifter

Hur mycket lånar du per månad?

Filmer, konsospel,
CD-skivor och brädspel

Hur mycket lånar du per månad?

E-material

Hur mycket lånar du per månad?

Evenemang och användning av dator

Result