Sökning

Bibliotekskort

Solfjäder med bibliotekskortFör att låna material behöver du ett bibliotekskort. I Helle-biblioteken kan du skaffa dig ett bibliotekskort genom att visa upp legitimation. Barn under 15 år behöver vårdnadshavarens tillstånd för att skaffa sig ett bibliotekskort. Det första kortet är avgiftsfritt, efterföljande kort är avgiftsbelagda. Ansökan om bibliotekskort - privatperson.pdf (printversion)

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade. Meddela biblioteket om dina kontaktuppgifter ändras eller ändra uppgifterna på sidan Mitt konto -> Min profil -> Begär adressändring i nätbiblioteket. Adressuppgifterna uppdateras inte automatiskt, utan skickas via en blankett till biblioteket för uppdatering. Namnändring kan du endast göra i biblioteket genom att visa upp legitimation.

Du kan använda samma bibliotekskort i alla Helle-bibliotek. Ditt gamla bibliotekskort fungerar fortfarande.

Meddela biblioteket omedelbart om ditt kort kommer bort. Vårdnadshavaren ansvarar för material lånat av barn under 15 år.

----

Institutioner kan få ett institutionskort. Fråga mera på ditt lokala bibliotek. Ansökan om bibliotekskort - institutioner.pdf (printversion)

Användarregler och avgifter

När du skaffar dig ett bibliotekskort förbinder du dig att följa Helle användarregler.

Vi tar ut avgifter för försenat material. Biblioteket kan också ta ut andra avgifter för tjänster som det tillhandahåller.

Information om gällande avgifter hittas i Hellebibliotekens avgifter och lånetider

Helle-bibliotekens dataskyddsbeskrivnig.pdf

Utlåning, återlämning och förnyade

Utlåning

I vissa av biblioteken behöver du en fyrsiffrig pinkod för att kunna låna i låneautomaterna. Ifall du inte har en pinkod, be om den från ditt lokala bibliotek. Det går inte att få en pinkod vid telefon eller e-post. För att kunna låna måste du endera ha med dig ditt fysiska bibliotekskort eller ha det sparat som mobilkort. Helle-biblioteken rekommenderar appen Stocard för mobilkort. Obs! Var beredd att bevisa din identitet när du använder mobilkort.

Återlämning

Förfallodagen för materialet anges på lånekvittot och på fliken Lån i nätbiblioteket. Lånetiden varierar beroende på materialet. Närmare information om lånetiderna och maximalt antal lån hittar du på:
Hellebibliotekens avgifter och lånetider.
Materialet ska återlämnas till biblioteket senast på förfallodagen under bibliotekets öppettid eller förnyas i nätbiblioteket senast före utgången av förfallodagen.

Du kan få lånekvitto samt återlämingkvitto direkt till din e-post. Logga in med ditt bibliotekskort och pinkod och aktivera tjänsterna i Mitt konto -> Min profil.

Omlån

För att förnya lånen i nätbiblioteket behöver du en fyrsiffrig pinkod. Du kan också förnya lånen genom att ringa eller besöka biblioteket. Du kan förnya lånen högst sex gånger förutsatt att ingen annan reserverat materialet. Snabblån kan inte förnyas. Material på vilket en faktura skickats ut kan inte förnyas.

Du hittar kontaktuppgifterna till ditt eget bibliotek under Helle-biblioteken.

Påminnelser

Om du vill kan du få en påminnelse om förfallodagen till din e-post eller per sms. Kryssa för påminnelsen i nätbibliotekets meddelandeinställningar.

Återlämningsdagen som anges på lånekvittot och i nätbiblioteket är bindande, även om påminnelsen om förfallodagen skulle utebli på grund av tekniskt fel.

Påminnelser om försenat material skickas antingen via e-post eller som brev, beroende på ditt val. Den så kallade tredje påminnelsen skickas alltid som brev.

Som låntagare ansvarar du alltid för det material som du lånar. Material som förstörts eller kommit bort ska ersättas enligt informationen i: Hellebibliotekens avgifter och lånetider.
Du kan tillfälligt förlora rätten att låna.

Reservationer

Du kan reservera material i ditt eget bibliotek eller i nätbiblioteket. För reservation av material från ett Helle-bibliotek uppbärs ingen avgift.

Om du inte avhämtar reserverat material och inte tar bort din reservation innan avhämtningstiden är slut, uppbärs en avgift. Du kan ta bort reservationen via nätbiblioteket så länge den inte blivit behandlad. Om reservationen redan behandlas ska du kontakta biblioteket.

Snabblån och material som inte lånas ut kan inte reserveras.

Du får ett meddelande om att det material du reserverat kan avhämtas via e-post, som textmeddelande eller som brev. Du kan ange på vilket sätt du vill få meddelandet genom att logga in på Mitt konto -> Min profil eller när du besöker biblioteket. I ankomstmeddelandet anges den sista dagen för avhämtningen.

När du avhämtar reservationer från ett Meröppet bibliotek hittar du dem under din egen reservationskod. Din reservationskod finns i meddelandet. Fråga mera på ditt eget bibliotek.

Fjärrlån

Fjärrlån för kunderna

Om något material inte finns i Helle-bibliotekens samlingar, kan biblioteken beställa material som fjärrlån från övriga Finland eller från utlandet. Fjärrlån är avgiftsbelagda. Material som beställts som fjärrlån kommer vanligtvis inom två veckor, förutsatt att materialet inte är utlånat eller reserverat på biblioteket det beställs ifrån. Om en fjärrlånebeställning hamnar i reservationskön, kan det ta flera veckor eller till och med månader innan materialet anländer.

På fjärrlån tillämpas alltid det sändande bibliotekets lånetider och andra lånevillkor. Allt material ges t.ex. inte som hemlån. Fjärrlån återlämnas alltid till det bibliotek där du hämtade det. Också förlängning av lånetiden sköts via det bibliotek som beställt fjärrlånet.

Gör fjärrlånebeställningen via ditt eget bibliotek! Fjärrlånet kostar vanligen mellan 4-8€/lån

Helle-biblioteken

Fjärrlån för bibliotek

Helle-biblioteken skickar fjärrlån till andra bibliotek avgiftsfritt. Beställ fjärrlånet via Helle nätbibliotek eller genom att skicka e-post till det bibliotek där materialet hör hemma.

Borgå stadsbiblioteks fjärrlåneservice

Meröppet bibliotek

Meröppna bibliotek har utvidgade öppettider. Under Meröppet tiderna kan du besöka biblioteket fastän ingen personal är på plats.

Alla som har ett Helle-bibliotekskort med tillhörande PIN-kod, som består av fyra siffror, kan använda det meröppna biblioteket. Du loggar in med ditt bibliotekskort och din PIN-kod vid ytterdörren.

Under meröppettiden kan du låna och återlämna material med automater, hämta reservationer, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

Alla som besöker biblioteket under meröppettiderna registreras vid inloggningen.Bibliotekslokalerna är kameraövervakade. Barn kan dock komma in tillsammans med en förälder utan att logga in själv.

Meröppet bibliotek:

Ingå bibliotek
Gammelbacka bibliotek (Borgå)
Vårberga bibliotek (Borgå)
Liljendals bibliotek (Lovisa)
Myrskylä bibliotek
Pukkila bibliotek
Ekenäs bibliotek (Raseborg)
Tenala bibliotek (Raseborg)
Sjundeå bibliotek
Söderkulla bibliotek (Sibbo)

Datorer, digihandledning och digitalisering

Datorer

Helle-biblioteken erbjuder datorer för kundebruk. Fråga mera på ditt eget bibliotek

Digirådgivning

Helle-biblioteken erbjuder digirådgivning. Fråga mera på ditt eget bibliotek

Digitalisering av material

Datorer och digitaliseringsrumVissa Helle-bibliotek erbjuder digitaliseringsmöjligheter, dvs. omvandling av analogt material såsom gamla hemvideor(VHS), C-kassetter och diabilder, till digitalt format.

Digitaliseringsmöjligheter i Borgå stadsbibliotek
Digitaliseringsmöjligheter i Ingå kommunbibliotek
Digitaliseringsmöjligheter i Raseborgs stadsbibliotek