Sökning

Celia

Celia

Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Du kan ansluta dig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket. För närvarande omfattar sortimentet cirka 40 000 olika talböcker, som man kan lyssna på direkt på webben.

Kontakta ditt bibliotek för mera information om hur du registrerar dig som kund.

Celia

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga bibliotekets samlingar omfattar material för vuxna, unga och barn på ungefär 80 olika språk. Merparten av Flerspråkiga bibliotekets material är böcker, men i samlingarna finns även musik, filmer och tidskrifter.

Biblioteket finns i Böle i Helsingfors, men Flerspråkiga bibliotekets samlingar kan lånas från hela Finland. Du kan be om att få låna material via ditt eget bibliotek.

Du får mer information om Flerspråkiga biblioteket på deras hemsida samt på webbplatsen för Helsingforsregionens biblioteksnätverk Helmet.fi och via tjänsten Biblioteken.fi.

Flerspråkiga biblioteket
Helmet.fi
Biblioteken.fi.

Ryskspråkiga biblioteket

Ryskspråkiga biblioteket

Ryskspråkiga biblioteket tillhandahåller bibliotekstjänster för den ryskspråkiga befolkningen och alla som är intresserade av det ryska språket och den ryska kulturen.

Du kan beställa material på ryska från biblioteket till hela Finland. Du kan också besöka biblioteket som finns i Sellobiblioteket i Esbo och har ryskspråkig personal.

Ryskspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket

Det teckenspråkiga bibliotekets material består av videoinspelningar, och av material som hör ihop med videorna, som är producerade av Finlands Dövas Förbund eller som Finlands Dövas Förbund har användarrätt till eller som på nätet står fritt till allas förfogande.

Teckenspråkiga biblioteket

InfoFinland - Finland på ditt eget språk

InfoFinland

Infopankki är en flerspråkig webbplats som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. I Infobanken finns samma texter på tolv olika språk.

I Infobanken finns pålitlig information om flytten till Finland, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid. Här finns också utförlig information om biblioteken och hur man använder dem.

InfoFinland - Finland på ditt eget språk